komunálna sféra, rozvoj obcí
2014-10-31
komunálna sféra, rozvoj obcí
Brusel nám schválil eurofondy na dopravu a informatizáciu
Bratislava (29. októbra 2014) – Ako jeden z prvých desiatich operačných programov na čerpanie eurofondov...
2014-10-29
komunálna sféra, rozvoj obcí
ENVIRONMENTÁLNY FOND: Termín predloženia žiadostí formou dotácie na rok 2015
Vážení žiadatelia, dovoľujeme si Vás upozorniť na blížiaci sa termín predloženia žiadostí o podporu...
2014-10-28
komunálna sféra, rozvoj obcí
Oznam RO pre ROP o aktualizácii webového sídla v časti Informácie platobnej jednotky
Vážení žiadatelia, dovoľujeme si Vás upozorniť na blížiaci sa termín predloženia žiadostí o podporu...
2014-10-28
komunálna sféra, rozvoj obcí
Oznam RO pre ROP o aktualizícii Indikatívneho harmonogramu výziev ROP na rok 2014
Vážení žiadatelia, dovoľujeme si Vás upozorniť na blížiaci sa termín predloženia žiadostí o podporu...
2014-10-17
komunálna sféra, rozvoj obcí
Upozornenie pre prijímateľov
Upozorňujeme prijímateľov, že na základe zákona o verejnomobstarávaní č.25/2006 Z.z. v znení neskorších...
2014-10-17
komunálna sféra, rozvoj obcí
EÚ podporí zhodnocovanie poľnohospodárskeho odpadu
Európska únia podporí výskum premeny poľnohospodárskeho odpadu na krmivo pre zvieratá. Ušetrí sa tak...
2014-10-17
komunálna sféra, rozvoj obcí
Dotácie MK SR na rok 2015
Európska únia podporí výskum premeny poľnohospodárskeho odpadu na krmivo pre zvieratá. Ušetrí sa tak...
2014-10-17
komunálna sféra, rozvoj obcí
VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O VYKONÁVANIE SPRIEVODNÝCH OPATRENÍ V RÁMCI PROGRAMU ŠKOLSKÉ OVOCIE PRE ŠKOLSKÝ ROK 2014/2015
Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava v zmysle § 7 ods. 1 písm. q) zákona...
2014-10-17
komunálna sféra, rozvoj obcí
Výzva na predkladanie žiadostí, ktoré sa týkajú propagačných programov spolufinancovaných EÚ na vnútornom trhu a na trhu tretích krajín
Výzva na predkladanie žiadostí, ktoré sa týkajú propagačných programov spolufinancovaných EÚ na vnútornom...
2014-10-17
komunálna sféra, rozvoj obcí
Oznam RO pre ROP o aktualizácii Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Vzhľadom na nevyhnutné zmeny zmluvy o poskytnutí NFP počas implementácie projektov ROP (najmä v nadväznosti...
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje