komunálna sféra, rozvoj obcí
2013-11-11
komunálna sféra, rozvoj obcí
MF SR: Čerpanie ŠF a KF k 31.10.2013
Ministerstvo financií zverejnilo dokument o čerpaní štrukturálnych fondoch a Kohézneho fondu k 31.10.2013....
2013-11-11
komunálna sféra, rozvoj obcí
MF SR: Čerpanie ŠF a KF k 31.10.2013
Ministerstvo financií zverejnilo dokument o čerpaní štrukturálnych fondoch a Kohézneho fondu k 31.10.2013. Cieľom...
2013-10-07
komunálna sféra, rozvoj obcí
ROP: Rozsah hodnotenia strategického dokumentu „Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR oznamuje, že rozsah hodnotenia strategického dokumentu...
2013-09-27
komunálna sféra, rozvoj obcí
Nadácia Pontis: Grantový program Ekoobec 2013
Na stránke www.nadaciapontis.sk bola zverejnená informácia o vyhlásení druhého ročníka grantového programu...
2013-09-24
komunálna sféra, rozvoj obcí
Program medziregionálnej spolupráce - INTERREG 2014-2020
Program medziregionálnej spolupráce nadväzuje na pozitívne skúsenosti získané v rámci Iniciatívy Spoločenstva...
2013-09-24
komunálna sféra, rozvoj obcí
MF SR plánuje obstarať audity na zabezpečenie úspešného čerpania eurofondov
Ministerstvo financií SR zabezpečí prostredníctvom verejného obstarávania audítorské služby na vykonanie...
2013-08-28
komunálna sféra, rozvoj obcí
OP Bratislavský kraj: Predĺženie výzvy OPBK/2013/1.1/12-ISRMO
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský...
2013-08-28
komunálna sféra, rozvoj obcí
PPA: Výzva na predkladanie žiadostí o úhradu dane z pridanej hodnoty, opatrenie 3.4.1, 3.4.2
Na stránke www.apa.sk bola zverejnená výzva na predkladanie žiadostí o úhradu dane z pridanej hodnoty...
2013-06-12
komunálna sféra, rozvoj obcí
PRV: Oznámenie k Výzve č. 2013/PRV/27 zo dňa 08.03.2013
Pôdohospodárska platobná agentúra dáva do pozornosti príjemcom podpory zverejnenej výzvy č. 2013/PRV/27...
2013-04-04
komunálna sféra, rozvoj obcí
Cezhraničná spolupráca Slovensko-Maďarsko: 5. výzva na predkladanie žiadostí o FP
Opäť je tu možnosť na rozvoj slovensko-maďarského prihraničia – 5. výzva na predkladanie žiadostí o FP...
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje