komunálna sféra, rozvoj obcí
2013-09-24
komunálna sféra, rozvoj obcí
Program medziregionálnej spolupráce - INTERREG 2014-2020
Program medziregionálnej spolupráce nadväzuje na pozitívne skúsenosti získané v rámci Iniciatívy Spoločenstva...
2013-09-24
komunálna sféra, rozvoj obcí
MF SR plánuje obstarať audity na zabezpečenie úspešného čerpania eurofondov
Ministerstvo financií SR zabezpečí prostredníctvom verejného obstarávania audítorské služby na vykonanie...
2013-08-28
komunálna sféra, rozvoj obcí
OP Bratislavský kraj: Predĺženie výzvy OPBK/2013/1.1/12-ISRMO
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský...
2013-08-28
komunálna sféra, rozvoj obcí
PPA: Výzva na predkladanie žiadostí o úhradu dane z pridanej hodnoty, opatrenie 3.4.1, 3.4.2
Na stránke www.apa.sk bola zverejnená výzva na predkladanie žiadostí o úhradu dane z pridanej hodnoty...
2013-06-12
komunálna sféra, rozvoj obcí
PRV: Oznámenie k Výzve č. 2013/PRV/27 zo dňa 08.03.2013
Pôdohospodárska platobná agentúra dáva do pozornosti príjemcom podpory zverejnenej výzvy č. 2013/PRV/27...
2013-04-04
komunálna sféra, rozvoj obcí
Cezhraničná spolupráca Slovensko-Maďarsko: 5. výzva na predkladanie žiadostí o FP
Opäť je tu možnosť na rozvoj slovensko-maďarského prihraničia – 5. výzva na predkladanie žiadostí o FP...
2013-03-27
komunálna sféra, rozvoj obcí
OP Bratislavský kraj: Aktualizovaný harmonogram výziev na rok 2013
Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj zverejňuje aktualizovaný harmonogram výziev Operačného...
2013-02-15
komunálna sféra, rozvoj obcí
PPA: Výzva na predkladanie žiadostí o úhradu dane z pridanej hodnoty pre obce
Pôdohospodárska platobná agentúra, zverejnila na svojej webovej stránke výzvu pre oprávnené obce k predkladaniu...
2013-02-12
komunálna sféra, rozvoj obcí
ROP: Informačný seminár k výzve ROP-4.1a-2013/01
Nitriansky samosprávny kraj organizuje informačný seminár k výzve ROP 4.1 Regenerácia sídel - samostatné...
2012-12-16
komunálna sféra, rozvoj obcí
ROP: Indikatívny harmonogram výziev na rok 2013
Na stránke Regionálneho operačného programu, www.ropka.sk bol zverejnený Indiktívny harmonogram výziev...
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje