komunálna sféra, rozvoj obcí
2012-02-28
komunálna sféra, rozvoj obcí
PPA: Oznámenie o spustení vyplácania platieb pre PRV 2007 - 2013
Na stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry bolo zverejnené oznámenie o spustení vyplácania platieb...
2012-02-01
komunálna sféra, rozvoj obcí
OP BK: Oznam o možnosti predkladať Integrované stratégie rozvoja mestských oblastí pre prioritnú os 1 Infraštruktúra, opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský...
2012-02-01
komunálna sféra, rozvoj obcí
PPA, PRV: Oznam o pozastavení vyplácania platieb
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej stránke oznam, že vzhľadom k tomu, aby mohla v...
2012-01-25
komunálna sféra, rozvoj obcí
PPA: Výzva na predkladanie žiadostí o úhradu dane z pridanej hodnoty obciam
Na stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry bola zverejnená výzva na predkladanie žiadosti o úhradu...
2012-01-13
komunálna sféra, rozvoj obcí
ROP: Indikatívny harmonogram výziev na rok 2012
Na stránke Regionálneho operačného programu bol zverejnený indikatívny harmonogram výziev na rok 2012. Dokument...
2011-10-30
komunálna sféra, rozvoj obcí
ROP: Oznam o schválení Výročnej správy o vykonávaní ROP za rok 2010
Európska komisia prostredníctvom svojho IT systému SFC2007 informovala Riadiaci orgán pre Regionálny...
2011-09-28
komunálna sféra, rozvoj obcí
OP Bratislavský kraj: Schválenie revízie Operačného programu
Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj zverejnil na svojej stránke oznam ohľadne revízie...
2011-09-26
komunálna sféra, rozvoj obcí
PPA: Výzva na predkladanie žiadostí o úhradu dane z pridanej hodnoty obciam
Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava v súlade s § 9a zákona č. 543/2007...
2011-07-18
komunálna sféra, rozvoj obcí
ROP: Aktualizácia Programového manuálu ROP a Príručky pre žiadateľa/prijímateľa
Riadiaci orgán pre ROP zverejnil na stránke www.ropka.sk aktualizáciu Programového manuálu ROP a Príručky...
2011-07-18
komunálna sféra, rozvoj obcí
ROP: Povinnosti prijímateľov NFP v súvislosti s informovaním a publicitou
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre ROP zverejnil na stránke www.ropka.sk...
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje