VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK pre Jednotný programový dokument NUTS II Bratislava Cieľ 2, ---- cestovný ruch, rozvoj vidieka ( 16-03-2006 )

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Jednotný programový dokument NUTS II Bratislava Cieľ 2,
vyhlasuje dňa 15. marca 2006 výzvu na predkladanie žiadostí pre Jednotný programový dokument NUTS II - Bratislava Cieľ 2. Žiadatelia môžu podávať projekty v rámci opatrení:

1.1. Rozvoj malého a stredného podnikania (číslo výzvy JPD 2/2006/1.1/04),
1.2. Podpora spoločných služieb pre podnikateľov (číslo výzvy JPD 2/2006/1.2/04),
1.3. Rozvoj podnikateľských aktivít a služieb v oblasti cestovného ruchu a rekreácie (číslo výzvy JPD 2/2006/1.3/04),
1.4. Podpora spoločných služieb v oblasti cestovného ruchu a rekreácie (číslo výzvy JPD 2/2006/1.4/04).

Konečným termínom predkladania žiadostí je 30. jún 2006 do 14.30 hod.
Všetky potrebné informácie sú na www.build.gov.sk a na www.strukturalnefondy.sk \n\n Verejný sektor: výzvy, prílohy

Súkromný sektor: výzvy, prílohy
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje