Envirofond 2022: Vyhlásená výzva L8 ---- komunálna sféra, rozvoj obcí ( 04-05-2022 )

Environmentálny fond zverejnil na svojej stránky Špecifikáciu činnosti v rámci:

• Činnosť L8 - Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov (L)

Oprávnené aktivity:
1. zateplenie obvodových stien a plášťa budovy;
2. zateplenie/výmena strechy;
3. výmena otvorových výplní (okná, dvere, sklenená stena);
4. zateplenie najnižšieho a najvyššieho podlažia;
Ďalej:
a) modernizácia/výmena zdroja tepla a pridružených rozvodov tepla a/alebo teplej vody;
b) aplikácia inovatívnych technológii na využitie odpadného tepla, ochladzovanie a cirkuláciu vzduchu (rekuperácia – napr. aktívna, pasívna, výmenníky na využitie odpadného tepla, rekuperácia tepla z odpadovej vody a pod.)
c) opatrenia zabraňujúce prehrievaniu budov (zelená vegetačná stena, realizácia zelenej extenzívnej strechy, vonkajšie tieniace prvky okien a dverí na fasádach – pergoly, vonkajšie žalúzie, a pod.)
d) prvky na zachytávanie dažďovej vody a jej využitie na ochladzovanie vonkajšieho okolia budovy na pozemku vo vlastníctve žiadateľa – dočasné jazierka s dočasnou vodnou hladinou, podzemné nádrže na dažďovú vodu, z ktorých sa bude polievať okolitá vegetácia v čase sucha \n\n Termín na podanie žiadosti: do 06. 07. 2022. \n\n Maximálna výška podpory: 400 000 Eur
Výška dotácie: 95% \n\n Priorizácia pri posudzovaní žiadostí o poskytnutie dotácie:
Environmentálny fond bude pri výbere žiadostí o poskytnutie dotácie prioritne vyberať a podporovať žiadosti o poskytnutie dotácie v nasledovnom poradí:
1. skupina: základná škola, materská škola, obecný úrad, domov sociálnych služieb, požiarna zbrojnica.
2. skupina: kultúrny dom, centrum voľného času, knižnica, komunitné centrum alebo múzeum.
3. skupina: žiadosti ktoré nebudú spadať do 1. skupiny a ani do 2. skupiny.

Oprávnení žiadatelia:
- obec
- príspevková alebo rozpočtová organizácia zriadená obcou na účely prevádzkovania verejných budov
- samosprávny kraj – v zmysle § 1 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov,
- príspevková alebo rozpočtová organizácia zriadená samosprávnym krajom na účely prevádzkovania verejných budov \n\n V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na číslo 0915- 833057. \n\n S pozdravom a prianím príjemného dňa/best regards


Silvia Majová
regionálny manažér
________________________________________
OPEN DOOR, s.r.o.
P. Pázmaňa 2125/27
927 01 Šaľa

t-mobile:00421-915-883-057
email: majova@opendoor.sk

www.agroinfocentrum.sk - infoservis pre poľnohospodárov a potravinárov
www.opendoor.sk - vzdelávacie programy a rozvoj ľudských zdrojov
www.dotacie.info - informácie o možnostiach získania dotácií
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje