Novela zákona o verejnom obstarávaní platná od 31.3.2022 ---- komunálna sféra, rozvoj obcí ( 01-04-2022 )

Novela zákona o verejnom obstarávaní ktorá má zrýchliť proces verejného obstarávania, bola schválená. Prináša zmenu limitov pre zákazky aj novinky pri stavebných prácach.

Prvou podstatnou zmenou, ktorá bola schválená v zmysle pôvodného návrhu zákona, je zmena limitov vo verejnom obstarávaní. Novela zákona o verejnom obstarávaní sa výrazne dotkla aj limitov zákazky s nízkou hodnotou, od čoho je možné predpokladať jednoduchšie a rýchlejšie zabezpečovanie tovarov a služieb za stále udržateľnej hospodárskej súťaže.

- Limit zákaziek malého rozsahu sa mení na základe novej právnej úpravy od 31.3.2022 z 5 000 Eur na hodnotu do 10 000 Eur.
- Limit zákaziek s nízkou hodnotou pri obstarávaní tovarov a služieb verejným obstarávateľom, ktorým je Slovenská republika zastúpená jej orgánmi (napríklad ministerstvom) sa navýši zo 70 000 Eur na hodnotu do 100 000 Eur.
- Zákazka s nízkou hodnotou pre stavebné práce do 180 000 Eur sa navýši na sumu do 300 000 Eur.

Podlimitné zákazky a zákazky s nízkou hodnotou tak bude možné obstarávať prostredníctvom jedného systému. Pri nadlimitných zákazkách ale bude aj naďalej možné využívať aj súkromné obstarávacie elektronické systémy. Zároveň od 1. 8. 2022 na elektronickú komunikáciu bude možné použiť už len úradom evidované prostriedky.

Predmetom novely zákona je aj zákaz podať zjavne nedôvodnú námietku. Námietka sa za zjavne nedôvodnú bude považovať vtedy, ak bude celkom zjavne slúžiť na zneužitie práva alebo na svojvoľné a bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva, alebo bude viesť k nedôvodným prieťahom v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného.

Tieto, ako i ďalšie zmeny majú priniesť skvalitnenie a zrýchlenie verejných súťaží.
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje