PPA: 4.1 - Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov ---- polnohospodárstvo, potravinárstvo ( 10-11-2020 )

V rámci Programu rozvoja vidieka SR na roky 2014 až 2020 sa aktuálne pripravuje výzva na podopatrenie 4.1 ‘Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov’, ktorá bude zameraná na špeciálnu rastlinnú a živočíšnu výrobu.

Podporené budú najmä projekty zamerané na nákup technológií a techniky. V rámci živočíšnej výroby budú zvýhodnené projekty zamerané aj na skladovacie kapacity živočíšnych hnojív a na zlepšenie životných podmienok zvierat,” spresnilo agroministerstvo.

Na výzvu sa podľa MPRV SR predpokladá alokácia finančných zdrojov vo výške 21 miliónov eur (10,5 milióna eur pre živočíšnu výrobu a 10,5 milióna eur pre špecializovanú rastlinnú výrobu), čo predstavuje aktuálne disponibilné finančné prostriedky spomínaného podopatrenia 4.1 programu rozvoja vidieka SR.

“Vyhlásenie výzvy predpokladáme v priebehu nasledujúceho týždňa na stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry, po prijatí stanoviska k výzve z Centrálneho koordinačného orgánu Ministerstva

Pre bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať \n\n Silvia Majová
regionálny manažér

OPEN DOOR, s.r.o.
divízia agroinfocentrum
P. Pázmaňa 2125/27
927 01 Šaľa

t-mobile:00421-915-883-057
email: majova@opendoor.sk

www.agroinfocentrum.sk - infoservis pre poľnohospodárov a potravinárov
www.opendoor.sk - vzdelávacie programy a rozvoj ľudských zdrojov
www.dotacie.info - informácie o možnostiach získania dotácií
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje