SAŽP: SÚŤAŽ ZELENÝ MERKÚR vyhrala spoločnosť THERMO/SOLAR Žiar nad Hronom ---- životné prostredie ( 05-03-2020 )

Výsledky súťaže Zelený Merkúr, ktorá je zameraná na environmentálne správanie firiem podnikajúcich v Banskobystrickom samosprávnom kraji, boli slávnostne vyhlásené včera popoludní (3. marca 2020) na hrade Ľupča.

Stalo sa tak počas verejnej časti Valného zhromaždenia Banskobystrickej regionálnej komory Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, ktorá je spolu so Slovenskou agentúrou životného prostredia vyhlasovateľom súťaže. Jej partnerom je Banskobystrický samosprávny kraj.

Odborná hodnotiaca komisia, ktorej členmi boli okrem zástupcov vyhlasovateľov a partnera súťaže aj zástupcovia Fakulty ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene, udelila prvé miesto spoločnosti THERMO|SOLAR Žiar s. r. o., ktorá sa zaoberá vývojom výrobkov a služieb v oblasti využitia slnečnej energie a iných obnoviteľných zdrojov energie. Najvyššie ocenenie súťaže získala nielen za neustálu inováciu výrobkov s cieľom zlepšiť ich kvalitu a predĺžiť životnosť, ale aj za ekologizáciu výroby a prevádzky celej firmy, ako aj za školiacu, poradenskú a propagačnú činnosť v oblasti aktívneho využívania obnoviteľných zdrojov energie. Ocenenie za druhé miesto si prevzala miestna firma Elektro Recycling, s. r. o., Slovenská Ľupča, ktorá sa zaoberá spracovaním elektroodpadov a prenosných batérií. Spoločnosť presvedčila hodnotiacu komisiu nielen spracovaním odpadov z elektrických a elektronických zariadení, ale aj systémom zberu a odvozu elektroodpadu z územia celého Slovenska, ako aj projektom materiálového zhodnocovania odpadov z plastov. Tretie miesto udelila odborná hodnotiaca komisia spoločnosti TUBAPACK, a. s., Žiar nad Hronom, ktorá sa zaoberá výrobou, predajom a plnením hliníkových a laminátových túb a potlačou laminátových fólií. Ocenenie jej patrí za výrobu unikátnej tuby „Go Green!“, ktorá je spolu s uzáverom vyrobená zo 100 % recyklovaného hliníka.

Cieľom súťaže Zelený Merkúr je podporiť a zviditeľniť organizácie, ktoré rozvíjajú svoje aktivity v súlade s prírodou a cieľmi udržateľného rozvoja v snahe dosiahnuť rovnováhu medzi hospodárskym alebo spoločenským rozvojom a efektívnym využívaním prírodných zdrojov. Kritériami pre hodnotenie aktivít firiem sú rozvoj a realizácia iniciatív podporujúcich obehové hospodárstvo, alebo ktoré sú navrhované tak, aby mali pozitívny vplyv na niekoľko etáp životného cyklu a obchodná výmena iniciatív. Doplňujúcim kritériom je účasť v dobrovoľných schémach, ako sú Schéma pre environmentálne manažérstvo a audit, Environmentálne označovanie produktov, Environmentálne technológie a Zelené verejné obstarávanie.

Viac informácií nájdete na www.sazp.sk
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje