PPA: Priame podpory ako súčasť Spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej únie ---- polnohospodárstvo, potravinárstvo ( 03-07-2019 )

Legislatíva Európskej únie je pre každého žiadateľa o podporu rovnaká a záväzná.

Bližšie informácie o administratívnych postupoch, ktoré PPA uplatňuje pri realizácii priamych podpôr nájdete tu: https://www.apa.sk/aktuality/priame-podpory-ako-sucast-spolocnej-polnohospodarskej-politiky-europske j-unie/9187
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje