MINV: Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie pre projekty z oblasti prevencie kriminality na rok 2019 - termín je 4. marca ---- komunálna sféra, rozvoj obcí ( 17-01-2019 )

Uznesením Rady vlády SR pre prevenciu kriminality č. 1 zo 14. januára 2019 bola per rollam schválená Výzva Rady na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality na rok 2019.

Výzva sa predkladá podľa zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti. Jej účelom je podpora aktivít v oblasti prevencie kriminality, ktorých cieľom je komplexne a koordinovane pôsobiť na príčiny a podmienky umožňujúce páchanie kriminality, rovnako ako jej predchádzanie, potláčanie a zamedzovanie.

Prioritami sú okrem potláčania kriminality a inej protispoločenskej činnosti aj zvyšovanie bezpečnosti miest a obcí, prevencia kriminality v rizikových skupinách, pomoc obetiam trestných činov a tiež reakcia na nové trendy a hrozby v oblasti bezpečnosti a verejného poriadku.

Termín ukončenia predkladania žiadostí je do 4. marca 2019.

Viac informácií nájdete na www.minv.sk prípadne na tel. čísle 0911 493 803.
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje