PPA: Oznámenie ---- polnohospodárstvo, potravinárstvo ( 26-03-2015 )

Oznámenie o zverejnení Výzvy na predkladanie žiadosti a poskytnutie dotácie na podporné opatrenie „Dotácia na účasť spracovateľa na výstave“ podľa Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 10. decembra 2014 č. 660/2014-100 o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom hospodárstve a rybnom hospodárstve.

Bližšie informácie o spôsobe poskytovania minimálnej pomoci je možné získať priamo na sekcii projektových podpôr
a štátnej pomoci, odbor štátnej pomoci Pôdohospodárskej platobnej agentúry v Bratislave, kontakty (Ing. Katarína Hradská, tel. č. 0918 612 208,
e-mail katarina.hradska@apa.sk a Ing. Sylvia Čarná, tel. č. 0918 612 458, e-mail sylvia.carna@apa.sk).

Bližšie informácie nájdete na: http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=6357
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje