Ministerstvo životného prostredia pozastavuje prijímanie žiadostí!!! ---- životné prostredie ( 19-10-2006 )

Konečný termín podávania žiadostí v rámci opatrenia 2.4 Ochrana, zlepšenie a regenerácia prírodného prostredia len do 31.10.2006!!!

Ministerstvo životného prostredia pozastavuje s účinnosťou od 31.10.2006 prijímanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 2.4 Ochrana, zlepšenie a regenerácia prírodného prostredia. \n\n Žiadosti o NFP s dátumom podania po 31.10.2006 budú posudzované ako nevyžiadaná pošta a budú vrátené žiadateľom !!!

Ďalšie informácie je možné získať na elektronickej adrese:
michalcak.bronislav@enviro.gov.sk.
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje