OP Bratislavský kraj: Aktualizovaný harmonogram výziev na rok 2013 ---- komunálna sféra, rozvoj obcí ( 27-03-2013 )

Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj zverejňuje aktualizovaný harmonogram výziev Operačného programu Bratislavský kraj na rok 2013.

Cieľom aktualizovaného indikatívneho časového harmonogramu výziev je oboznámiť zainteresované subjekty, predovšetkým potenciálnych žiadateľov s predpokladanými termínmi vyhlasovania výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre jednotlivé opatrenia Operačného programu Bratislavský kraj v kalendárnom roku 2013.

Aktualizovaný indikatívny časový harmonogram výziev OPBK na rok 2013 je zverejnený v sekcii Dokumenty, http://www.opbk.sk/sk/dokumenty/.
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje