OP KaHR: Zoznam schválených žiadostí v rámci výzvy s kódom KaHR-22VS-1001 ---- komunálna sféra, rozvoj obcí ( 11-12-2012 )

Ministerstvo hospodárstva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast zverejnilo zoznam schválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy s kódom KaHR-22VS-1001 zameranej na podporu obnovy a modernizácie verejného osvetlenia.

Výsledkom je 201 úspešných projektov za 36,4 mil. Eur.

Zoznam schválených projektov nájdete na stránke http://www.mhsr.sk/zoznam-schvalenych-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-6903/128588s
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje