Aktualizovaný stav implementácie ŠF a prehľad výziev k 31.08.2012 ---- komunálna sféra, rozvoj obcí ( 26-09-2012 )

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR ako Centrálny koordinačný orgán aktualizovalo Stav implementácie štrukturálnych fondov podľa operačných programov, priorít a opatrení pre PO 2007-2013 a Prehľad vyhlásených výziev k 31.08.2012.

Prehľad vyhlásených výziev nájdete <a href="doc/prehlad_vyhlasenych_vyziev.xls">tu</a>

Stav implementácie ŠF podľa OP, priorít a opatrení pre PO 2007-2013 nájdete <a href="doc/Mon_tab-12-8-31SK(1).xls">tu</a>
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje