ASFEU: Deň otvorených dverí ---- školstvo, vzdelávanie, štipendiá ( 19-05-2010 )

Agentúra Ministerstva školstva Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy Európskej únie pozýva všetkých záujemcov na Deň otvorených dverí. Podujatie sa uskutoční dňa 27. mája 2010 od 10.00 – 15.00 hod. v priestoroch agentúry na Hanulovej 5/B v Bratislave.

Cieľom podujatia je priblížiť činnosť agentúry a informovať o možnostiach čerpania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci operačných programov Vzdelávanie a Výskum a vývoj. Účastníci sa môžu zúčastniť aj odborných konzultácií so zástupcami odboru projektového manažmentu a monitoringu, odboru riadenia výdavkov, odboru administrácie a s manažérmi informovania a publicity.

Súčasťou podujatia bude slávnostné odovzdávanie cien podpredsedom vlády a ministrom školstva SR Jánom Mikolajom víťazom výtvarnej súťaže Moderná škola a ďalšie sprievodné aktivity, v rámci ktorých sa účastníci budú môcť zúčastniť prehliadok agentúry, konzultácií a vedomostného kvízu. Pre úspešných súťažiacich je v agentúre pripravená malá pozornosť.

Kompletný program dňa otvorených dverí si nájdete na stránke Agentúry MŠ SR.
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje