PPA: Upozornenie pre včelárske organizácie ---- polnohospodárstvo, potravinárstvo ( 18-05-2010 )

Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej internetovej stránke Upozornenie pre včelárske organizácie, ktorým bola schválená podpora pre včelársky rok 2009/2010 v zmysle nariadenia vlády SR č. 422/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky na poskytnutie podpory pri vykonávaní opatrení na zlepšenie podmienok pre produkciu a obchodovanie s včelími produktmi v aktuálnom znení, že žiadosť o vyplatenie podpory pre opatrenia vykonané do 30. apríla predkladá žiadateľ platobnej agentúre do 31. mája 2010.

Uvedený termín pre podávanie žiadostí sa považuje za dodržaný, ak je žiadosť k príslušnému termínu doručená platobnej agentúre.

KDE NÁJDETE VIAC INFORMÁCIÍ?

Viac informácií nájdete na internetovej stránke www.apa.sk
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje