OPZ: Posun termínu príjímania žiadostí o NFP v rámci výzvy OPZ 2010/2.1/01 ---- sociálne projekty ( 29-04-2010 )

Ministerstvo zdravotníctva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo rozhodlo o zmene dátumu prijímania žiadostí o NFP v rámci výzvy OPZ 2010/2.1/01.

Termín uzávierky prijímania žiadostí o NFP sa posúva zo 7. mája 2010 na 17. mája 2010.

RO pristúpil k tomuto kroku z dôvodu odstavenia modulu pre vytvorenie žiadosti o aktiváciu konta v rámci verejného portálu ITMS od 20. apríla 2010 do 28. apríla 2010.
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje