PRV 8.6 - Investície do lesníckych technológií ---- polnohospodárstvo, potravinárstvo ( 19-12-2023 )

Dotácia na nákup lesníckej techniky opäť aktuálna:

opatrenie: 8 – Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov

podopatrenie: 8.6 – Podpora investícií do lesníckych technológií a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh

oblasti: 1. Obhospodarovatelia lesa
2. Subjekty poskytujúce služby v lesníctve

OPRÁVNENÉ VÝDAVKY:
1. univerzálny kolesový traktor
2. špeciálny kolesový traktor
3. forwarder
4. harvester
5. lesná lanovka
6. vozidlá pick up
7. kôň
8. železný kôň
9. motorová píla
10. prívesy na vývoz dreva za traktory
11. navijaky na trojbodový záves
12. prívesy na prevoz koní
13. lesné a pôdne frézy
14. stroje na výrobu štiepaného palivového dreva
15. postroje pre kone

online katalóg cien na lesnícku techniku nájdete TU: https://forestek.nlcsk.org/

Výška podpory z oprávnených výdavkov:
· 50% oprávnených nákladov pre menej rozvinuté regióny
· 40% oprávnených nákladov pre ostatné regióny (Bratislavský kraj).

Výška oprávnených výdavkov na 1 ŽoNFP pre menej rozvinuté regióny:
Minimálna výška oprávnených výdavkov: 5 000 EUR
Maximálna výška oprávnených výdavkov: 400 000 EUR

Výška oprávnených výdavkov na 1 ŽoNFP pre ostatné regióny:
Minimálna výška oprávnených výdavkov: 5 000 EUR
Maximálna výška oprávnených výdavkov: 500 000 EUR

Žiadateľ môže v rámci tejto výzvy v jednom hodnotiacom kole predložiť maximálne 1 ŽoNFP.
Termín uzavretia prvého kola: 31.3.2024

Na podporu sa vzťahujú pravidlá pre poskytovanie minimálnej pomoci. Maximálna výška podpory (pomoci) nesmie presiahnuť 200 000 EUR na jediný podnik počas prebiehajúceho fiškálneho roku a dvoch predchádzajúcich fiškálnych rokov.

Oprávnení žiadatelia:
1. Fyzické a právnické osoby obhospodarujúce lesy vo vlastníctve:
– súkromných vlastníkov a ich združení
– obcí a ich združení
– cirkvi
2. Obce a podniky zriadené alebo založené obcou, ak obhospodarujú neštátne lesy.
3. Fyzické a právnické osoby poskytujúce služby v lesníctve.

VYBERTE SI NA PRÍPRAVU VAŠICH PROJEKTOV PROFESIONÁLOV - DÔVODY
PREČO SPOLUPRACOVAŤ S NAMI:
* venujeme sa poradenstvu pri čerpaní dotácii z eurofondov už 19 rokov
* naše početné referencie Vám poskytujú záruku profesionálneho prístupu
* každý projekt riešime komplexne od začiatku až do jeho úplného ukončenia

V prípade otázok ma neváhajte kontaktovať na čísle 0915-883057.

S pozdravom a prianím príjemného dňa/best regards

Silvia Majová
regionálny manažér
-------------------------
OPEN DOOR, s.r.o.
P. Pázmaňa 2125/27
927 01 Šaľa

t-mobile:00421-915-883-057
email: majova@opendoor.sk

www.agroinfocentrum.sk - infoservis pre poľnohospodárov a potravinárov
www.opendoor.sk - vzdelávacie programy a rozvoj ľudských zdrojov
www.dotacie.info - informácie o možnostiach získania dotácií
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje