MHSR: Budovanie infraštruktúry nabíjacích staníc pre elektromobily ---- priemyseľ a výroba ( 08-09-2023 )

Dobrý deň,

radi by sme Vám dali do pozornosti, že Ministerstvo hospodárstva SR v spustilo novú výzvu na financovanie budovania infraštruktúry nabíjacích staníc pre elektromobily. Výzva je určená pre fyzické osoby, podnikateľov a pre právnické osoby. Cieľom výzvy je vybudovanie 800 nabíjacích staníc so základným výkonom a 360 nabíjacích bodov rýchleho nabíjania. \n\n Za oprávnené projekty podľa tejto výzvy sa považujú iba projekty zamerané na výstavbu verejne prístupných nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá , a to konkrétne:

a) budovania nabíjacieho bodu AC 11+ kW

b) budovania nabíjacieho bodu DC 50+ kW

c) budovania nabíjacích bodov v kombinácii písm. a) a b); budovanie nabíjacieho parku (nabíjací hub) verejne prístupných staníc.

 
Jednotkové ceny:

Maximálne oprávnené jednotkové ceny na jeden nabíjací bod :

·         jeden nabíjací bod AC ≥ 11 kW - 3 000 eur

·         jeden nabíjací bod DC ≥ 50 kW - 29 000 eur \n\n Výška dotácie:

Prostriedky mechanizmu je možné poskytnúť najviac do výšky 50 % celkových oprávnených výdavkov, maximálne však do výšky 50 % z uvedených jednotkových cien, to znamená: na jeden nabíjací bod AC ≥ 11 kW najviac vo výške 1 500 eur na jeden nabíjací bod DC ≥ 50 kW najviac vo výške 14 500 eur.

 

Termíny uzávierok hodnotiacich kôl pre podanie žiadosti:

·         kolo 30. 09. 2023

·         kolo 31. 12. 2023

·         kolo 31. 03. 2024

·         a ďalšie kolá v prípade potreby \n\n V rámci tejto výzvy sú oprávneným žiadateľom fyzická alebo právnická osoba podľa § 2 ods. 2 písm. a) až c) Obchodného zákonníka1 , zapísaná v Obchodnom registri SR alebo podnikajúca na základe živnostenského oprávnenia2 alebo na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov. \n\n VYBERTE SI NA PRÍPRAVU VAŠICH PROJEKTOV PROFESIONÁLOV - DÔVODY PREČO SPOLUPRACOVAŤ S NAMI: 

      venujeme sa poradenstvu pri čerpaní dotácii z eurofondov už 16 rokov      naše početné referencie Vám poskytujú záruku profesionálneho prístupu      každý projekt riešime komplexne od začiatku až do jeho úplného ukončenia \n\n V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať. \n\n S pozdravom a prianím príjemného dňa/best regards \n\n Silvia Majová

regionálny manažér

OPEN DOOR, s.r.o.

P. Pázmaňa 2125/27

927 01 Šaľa

 

t-mobile:00421-915-883-057
email: majova@opendoor.sk

 

www.agroinfocentrum.sk - infoservis pre poľnohospodárov a potravinárov

www.opendoor.sk - vzdelávacie programy a rozvoj ľudských zdrojov

www.dotacie.info - informácie o možnostiach získania dotácií
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje