PROGRAM SLOVENSKO: Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ ---- komunálna sféra, rozvoj obcí ( 21-07-2023 )

Dobrý deň,

radi by sme Vám dali do pozornosti novú výzvu na predkladanie žiadostí o NFP so zameraním na rekonštrukciu a modernizáciu základných škôl vyhlásenú cez Program Slovensko 2021-2027.

Výzva ponúka nasledovné typy akcií:
a) podpora desegregácie výchovy a vzdelávania
b) debarierizácia škôl a školských zariadení
c) materiálne vybavenie a technické zabezpečenie škôl a školských zariadení
d) budovanie/modernizácia učební vrátane vonkajších
e) výstavba a rekonštrukcia školských športovísk

OPRÁVNENÉ VÝDAVKY:
• rekonštrukcia a modernizácia budov základných škôl, vrátane stavebných úprav súvisiacich so splnením požiadaviek na hygienické parametre vnútorného prostredia budov
• prístavby, nadstavby, stavebné úpravy vrátane debarierizácie základných škôl
• výstavba, rekonštrukcia telocviční jedální, učební, školských klubov detí atď.
• nákup interiérového a exteriérového vybavenia vrátane knižnice, výpočtovej techniky, nábytku, knihy, učebnice
• Projektová dokumentácia

Výška dotácie pre obce: 92% z COV

Minimálna a maximálna výška oprávnených výdavkov nie je stanovená

Termín uzavretia 1. Kola – 16.10.2023
Termín uzavretia 2. Kola – 16.01.2024

Oprávnení žiadatelia, ako prevádzkovatelia ZŠ:
• regionálny úrad školskej správy
• obec
• samosprávny kraj
• mimovládna/nezisková organizácia
• subjekt zo súkromného sektora

VYBERTE SI NA PRÍPRAVU VAŠICH PROJEKTOV PROFESIONÁLOV - DÔVODY PREČO SPOLUPRACOVAŤ S NAMI:
• venujeme sa poradenstvu pri čerpaní dotácii z eurofondov už 16 rokov
• naše početné referencie Vám poskytujú záruku profesionálneho prístupu
• každý projekt riešime komplexne od začiatku až do jeho úplného ukončenia \n\n V prípade otázok ma neváhajte kontaktovať na čísle 0915-883057. \n\n S pozdravom a prianím príjemného dňa/best regards
\n\n Silvia Majová
regionálny manažér
________________________________________
OPEN DOOR, s.r.o.
P. Pázmaňa 2125/27
927 01 Šaľa

t-mobile:00421-915-883-057
email: majova@opendoor.sk

www.agroinfocentrum.sk - infoservis pre poľnohospodárov a potravinárov
www.opendoor.sk - vzdelávacie programy a rozvoj ľudských zdrojov
www.dotacie.info - informácie o možnostiach získania dotácií
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje