komunálna sféra, rozvoj obcí
2013-12-09
komunálna sféra, rozvoj obcí
NSRR: Výročná konferencia Regionálneho operačného program a Operačného programu Bratislavský kraj za rok 2013
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Regionálny...
2013-12-09
komunálna sféra, rozvoj obcí
ROP: Oznam o uverejnení Programového manuálu ROP 2007 – 2013 verzia 5.2, Príručky pre žiadateľa v rámci ROP 2007 -2013 verzia 5.1 a Príručky pre prijímateľa v rámci ROP 2007 – 2013 verzia 5.2.
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Regionálny...
2013-12-09
komunálna sféra, rozvoj obcí
NSRR: Dotazník: Zhodnotenie administratívnej záťaže žiadateľov a prijímateľov
Centrálny koordinačný orgán oslovuje žiadateľov/ prijímateľov s prieskumom zameraným na zhodnotenie administratívnej...
2013-11-11
komunálna sféra, rozvoj obcí
MF SR: Čerpanie ŠF a KF k 31.10.2013
Ministerstvo financií zverejnilo dokument o čerpaní štrukturálnych fondoch a Kohézneho fondu k 31.10.2013....
2013-11-11
komunálna sféra, rozvoj obcí
MF SR: Čerpanie ŠF a KF k 31.10.2013
Ministerstvo financií zverejnilo dokument o čerpaní štrukturálnych fondoch a Kohézneho fondu k 31.10.2013. Cieľom...
2013-10-07
komunálna sféra, rozvoj obcí
ROP: Rozsah hodnotenia strategického dokumentu „Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR oznamuje, že rozsah hodnotenia strategického dokumentu...
2013-09-27
komunálna sféra, rozvoj obcí
Nadácia Pontis: Grantový program Ekoobec 2013
Na stránke www.nadaciapontis.sk bola zverejnená informácia o vyhlásení druhého ročníka grantového programu...
2013-09-24
komunálna sféra, rozvoj obcí
Program medziregionálnej spolupráce - INTERREG 2014-2020
Program medziregionálnej spolupráce nadväzuje na pozitívne skúsenosti získané v rámci Iniciatívy Spoločenstva...
2013-09-24
komunálna sféra, rozvoj obcí
MF SR plánuje obstarať audity na zabezpečenie úspešného čerpania eurofondov
Ministerstvo financií SR zabezpečí prostredníctvom verejného obstarávania audítorské služby na vykonanie...
2013-08-28
komunálna sféra, rozvoj obcí
OP Bratislavský kraj: Predĺženie výzvy OPBK/2013/1.1/12-ISRMO
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský...
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje