komunálna sféra, rozvoj obcí
2014-01-13
komunálna sféra, rozvoj obcí
INTERREG EUROPE 2014-2020 - spustenie verejných konzultácií
V nadväznosti na prípravu programu medziregionálnej spolupráce INTERREG EUROPE 2014 – 2020 prebiehajú...
2014-01-10
komunálna sféra, rozvoj obcí
PL- SK: SCHVÁLENÁ ZMENA PROGRAMU
Európska komisia (EK) schválila zmeny v Programe cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007-2013....
2014-01-09
komunálna sféra, rozvoj obcí
ROP: Oznam o uverejnení výzvy 3.1 ROP Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov
Riadiaci orgán pre ROP oznamuje oprávneným žiadateľom, že dňa 19. 12. 2013 bola v sekcii Výzvy ROP uverejnená...
2014-01-08
komunálna sféra, rozvoj obcí
MP SR: Výzva pre príjemcov pomoci projektov JPD2
MPRV SR ako riadiaci orgán týmto upozorňuje príjemcov pomoci projektov Jednotného programového dokumentu...
2014-01-08
komunálna sféra, rozvoj obcí
MP SR: Výzva pre konečných prijímateľov projektov Priority 3 OP ZI
MPRV SR ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom týmto upozorňuje konečných prijímateľov projektov...
2013-12-17
komunálna sféra, rozvoj obcí
ROP: Oznam o uverejnení výzvy 4.1b Podpora infraštruktúry bývania - Výstavba nájomných bytov pre marginalizované komunity
Riadiaci orgán pre ROP oznamuje oprávneným žiadateľom, že dňa 17. 12. 2013 bola uverejnená výzva s názvom...
2013-12-13
komunálna sféra, rozvoj obcí
ROP: Oznam RO pre ROP
Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program oznamuje, že v Obchodnom vestníku č. 240/2013 vydanom...
2013-12-09
komunálna sféra, rozvoj obcí
NSRR: Výročná konferencia Regionálneho operačného program a Operačného programu Bratislavský kraj za rok 2013
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Regionálny...
2013-12-09
komunálna sféra, rozvoj obcí
ROP: Oznam o uverejnení Programového manuálu ROP 2007 – 2013 verzia 5.2, Príručky pre žiadateľa v rámci ROP 2007 -2013 verzia 5.1 a Príručky pre prijímateľa v rámci ROP 2007 – 2013 verzia 5.2.
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Regionálny...
2013-12-09
komunálna sféra, rozvoj obcí
NSRR: Dotazník: Zhodnotenie administratívnej záťaže žiadateľov a prijímateľov
Centrálny koordinačný orgán oslovuje žiadateľov/ prijímateľov s prieskumom zameraným na zhodnotenie administratívnej...
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje