komunálna sféra, rozvoj obcí
2012-09-26
komunálna sféra, rozvoj obcí
Aktualizovaný stav implementácie ŠF a prehľad výziev k 31.08.2012
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR ako Centrálny koordinačný orgán aktualizovalo...
2012-08-13
komunálna sféra, rozvoj obcí
Grantový program BAUMIT PRE AKTÍVNYCH ĽUDÍ: TU SA NÁM PÁČI, TU CHCEME ŽIŤ, 8. ročník
Spoločnosť Baumit v spolupráci s Centrom pre filantropiu chce pomôcť aktívnym ľudom z celého Slovenska,...
2012-05-24
komunálna sféra, rozvoj obcí
ROP: Aktualizácia Programového manuálu ROP a Príručky pre žiadateľa/prijímateľa
Riadiaci orgán pre ROP oznamuje žiadateľom aktualizáciu Programového manuálu ROP a Príručky pre žiadateľa/prijímateľa...
2012-03-06
komunálna sféra, rozvoj obcí
PPA: Oznam o predĺžení lehoty na vybavenie žiadostí o platbu
Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007...
2012-03-06
komunálna sféra, rozvoj obcí
PPA: Oznámenie o zrušení výziev vyhlásených Pôdohospodárskou platobnou agentúrou
PPA zverejnila na svojej stránke oznámenie o zrušení výziev vyhlásených Pôdohospodárskou platobnou agentúrou...
2012-02-28
komunálna sféra, rozvoj obcí
PPA: Oznámenie o spustení vyplácania platieb pre PRV 2007 - 2013
Na stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry bolo zverejnené oznámenie o spustení vyplácania platieb...
2012-02-01
komunálna sféra, rozvoj obcí
OP BK: Oznam o možnosti predkladať Integrované stratégie rozvoja mestských oblastí pre prioritnú os 1 Infraštruktúra, opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský...
2012-02-01
komunálna sféra, rozvoj obcí
PPA, PRV: Oznam o pozastavení vyplácania platieb
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej stránke oznam, že vzhľadom k tomu, aby mohla v...
2012-01-25
komunálna sféra, rozvoj obcí
PPA: Výzva na predkladanie žiadostí o úhradu dane z pridanej hodnoty obciam
Na stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry bola zverejnená výzva na predkladanie žiadosti o úhradu...
2012-01-13
komunálna sféra, rozvoj obcí
ROP: Indikatívny harmonogram výziev na rok 2012
Na stránke Regionálneho operačného programu bol zverejnený indikatívny harmonogram výziev na rok 2012. Dokument...
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje