komunálna sféra, rozvoj obcí
2013-03-27
komunálna sféra, rozvoj obcí
OP Bratislavský kraj: Aktualizovaný harmonogram výziev na rok 2013
Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj zverejňuje aktualizovaný harmonogram výziev Operačného...
2013-02-15
komunálna sféra, rozvoj obcí
PPA: Výzva na predkladanie žiadostí o úhradu dane z pridanej hodnoty pre obce
Pôdohospodárska platobná agentúra, zverejnila na svojej webovej stránke výzvu pre oprávnené obce k predkladaniu...
2013-02-12
komunálna sféra, rozvoj obcí
ROP: Informačný seminár k výzve ROP-4.1a-2013/01
Nitriansky samosprávny kraj organizuje informačný seminár k výzve ROP 4.1 Regenerácia sídel - samostatné...
2012-12-16
komunálna sféra, rozvoj obcí
ROP: Indikatívny harmonogram výziev na rok 2013
Na stránke Regionálneho operačného programu, www.ropka.sk bol zverejnený Indiktívny harmonogram výziev...
2012-12-11
komunálna sféra, rozvoj obcí
OP KaHR: Zoznam schválených žiadostí v rámci výzvy s kódom KaHR-22VS-1001
Ministerstvo hospodárstva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky...
2012-10-02
komunálna sféra, rozvoj obcí
PPA: Výzva na predkladanie žiadostí o úhradu dane z pridanej hodnoty
Na stránke Pôdohospodárskej agentúry bola zverejnená výzva na predkladanie žiadostí o úhradu dane z pridanej...
2012-09-27
komunálna sféra, rozvoj obcí
OP Informatizácia spoločnosti: Revízia operačného programu
Rozhodnutím Európskej komisie CCI 2007SK161PO001 zo dňa 12. 9. 2012 bola schválená revízia Operačného...
2012-09-26
komunálna sféra, rozvoj obcí
Aktualizovaný stav implementácie ŠF a prehľad výziev k 31.08.2012
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR ako Centrálny koordinačný orgán aktualizovalo...
2012-08-13
komunálna sféra, rozvoj obcí
Grantový program BAUMIT PRE AKTÍVNYCH ĽUDÍ: TU SA NÁM PÁČI, TU CHCEME ŽIŤ, 8. ročník
Spoločnosť Baumit v spolupráci s Centrom pre filantropiu chce pomôcť aktívnym ľudom z celého Slovenska,...
2012-05-24
komunálna sféra, rozvoj obcí
ROP: Aktualizácia Programového manuálu ROP a Príručky pre žiadateľa/prijímateľa
Riadiaci orgán pre ROP oznamuje žiadateľom aktualizáciu Programového manuálu ROP a Príručky pre žiadateľa/prijímateľa...
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje