Aktuálne výzvy
08-09-2023
komunálna sféra, rozvoj obcí
Plán obnovy: Výstavba, stavebné úpravy alebo rekonštrukcia cyklistickej infraštruktúry
Dobrý deň, Ministerstvo dopravy spustilo druhú výzvu na výstavbu, stavebné úpravy alebo rekonštrukciu...
30-08-2023
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PRV 8.3 - Realizácia adaptácie lesov na klimatickú zmenu a ochrana lesných porastov pred škodami spôsobenými raticovou zverou
Dobrý deň, PPA vyhlásila dňa 28.8.2023 výzvu so zameraním na ochranu lesných porastov pred škodami...
21-07-2023
komunálna sféra, rozvoj obcí
PROGRAM SLOVENSKO: Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ
Dobrý deň, radi by sme Vám dali do pozornosti novú výzvu na predkladanie žiadostí o NFP so zameraním...
19-05-2023
komunálna sféra, rozvoj obcí
MIRRI: Športoviská, ihriská, voľnočasové aktivity
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky vyhlásilo dňa 10.5.2023...
10-05-2023
komunálna sféra, rozvoj obcí
PRV 7.2 - Výzva pre obce do 1000 obyvateľov
Dobrý deň, radi by sme Vám dali do pozornosti, že PPA zverejnila na svojej stránke výzvu č. 66/PRV/2023...
31-03-2023
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PRV 4.1 - Aktualizácia výzvy
Dobrý deň, radi by sme Vám dali do pozornosti, že PPA aktualizovala výzvu č. 65/PRV/2022 pre opatrenie:...
15-02-2023
komunálna sféra, rozvoj obcí
EF 2023: Odpadové hospodárstvo
Open Door Váš partner pri čerpaní dotácií ________________________________________ Dobrý deň, ...
14-02-2023
komunálna sféra, rozvoj obcí
EF 2023 - Ochrana ovzdušia
Dobrý deň, dávame do pozornosti, že Environmentálny fond zverejnil na svojej stránke Špecifikáciu...
08-02-2023
komunálna sféra, rozvoj obcí
OPKŽP 4.1.1- Fotovoltické elektrárne pre obce / výzva VYHLÁSENÁ
Prioritná os 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch Investičná...
09-01-2023
komunálna sféra, rozvoj obcí
Envirofond 2023 L9: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov
Environmentálny fond zverejnil na svojej stránke výzvu na poskytnutie dotácie v rámci oblasti L9 - Zvyšovanie...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje