PRV: Oznámenie k Výzve č. 2013/PRV/27 zo dňa 08.03.2013 ---- komunálna sféra, rozvoj obcí ( 12-06-2013 )

Pôdohospodárska platobná agentúra dáva do pozornosti príjemcom podpory zverejnenej výzvy č. 2013/PRV/27 zo dňa 08.03.2013z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo nasledujúce oznámenie:

„V zmysle kritéria spôsobilosti č. 19 Žiadateľ preukáže zmluvný záväzok investora o vybudovaní a prepojení širokopásmovej infraštruktúry do vyššej komunikačnej siete v prípade budovania pevnej káblovej siete a bezdrôtovej prístupovej siete FWA prevádzkovanej na základe individuálneho povolenia Telekomunikačného úradu (TU) SR (preukazuje sa pri podaní ŽoNFP), PPA podporí prostredníctvom NFP vybudovanie len tých sietí FWA, ktoré sú resp. budú prevádzkované na základe individuálneho povolenia TU SR.“

Oznámenie je zverejnené na webovej stránke www.apa.sk.
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje