ROP: Indikatívny harmonogram výziev na rok 2013 ---- komunálna sféra, rozvoj obcí ( 16-12-2012 )

Na stránke Regionálneho operačného programu, www.ropka.sk bol zverejnený Indiktívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP pre rok 2013.

V rámci operačného programu sú planované výzvy pre nasledovné opatrenia:

- 4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb

- 4.1. b) JESSICA podpora pilotného prístupu podpory infraštruktúry bývania - Zlepšenie energetickej efektívnosti existujúcich bytových domov v mestských oblastiach (písomné vyzvanie na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok)

- 4.1. b) podpora pilotného prístupu podpory infraštruktúry bývania - Výstavba nájomných bytov pre marginalizované skupiny (vyzvanie na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok)

4.1 d) neinvestičné projekty – rozvojové dokumenty regiónov
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje