ASFEU: Grafická súťaž pre žiakov stredných škôl ---- školstvo, vzdelávanie, štipendiá ( 31-05-2011 )

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ vyhlásila dňa 31. mája 2011 súťaž s názvom SOM GRAFIK.

KTO SA MôŽE SÚŤAŽE ZÚČASTNIŤ?

Súťaže sa môžu zúčastniť stredné školy, ktoré realizujú/realizovali projekty financované z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Vzdelávanie v programovom období 2007 - 2013. Postavená je na individuálnom grafickom zobrazení školy formou plagátu a zviditeľnení finančnej pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ.

TERMÍN UZÁVIERKY

Grafické práce spolu s prihlasovacím formulárom môžu školy posielať do 30. júna 2011 na poštovú adresu Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ, Odbor informovania a publicity, Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava.

Obálku je potrebné označiť heslom: Súťaž – SOM GRAFIK.

TERMÍN VÝSLEDKOV SÚŤAŽE

Výsledky súťaže budú zverejnené na internetovej stránke agentúry www.asfeu.sk najneskôr 31. októbra 2011.

KDE NÁJDETE VIAC INFORMÁCIÍ?

Štatút súťaže, prihlasovací formulár je zverejnený na stránke agentúry, www.asfeu.sk.
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje