OPV: Aktualizácia č. 1 k Usmerneniu č. 1/2011 pre Prijímateľov vo veci vplyvu DPH na výdavky projektu ---- školstvo, vzdelávanie, štipendiá ( 27-04-2011 )

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ zverejnila na svojej stránke aktualizáciu č. 1 k Usmerneniu č. 1/2011 pre Prijímateľov vo veci vplyvu DPH na výdavky projektu (Zákon z 30. novembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktorým sa zvýšila DPH z 19 % na 20 %).

Dokument je zverejnený na stránke agentúry, www.asfeu.sk.
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje