Výzva PRV: 4.2 Vykonávanie projektov spolupráce ---- komunálna sféra, rozvoj obcí ( 07-04-2011 )

Pôdohospodárska platobná agentúra na základe súhlasu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej len „MPaRV“) sekcie rozvoja vidieka, ako riadiaceho orgánu, ktorý je zodpovedný za riadenie a vykonávanie Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 účinným, účelným a správnym spôsobom, vyhlasuje výberové kolo predkladania Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 (ďalej len „ŽoNFP“), na opatrenie 4.2 Vykonávanie projektov spolupráce v termíne od 5. 04. 2010 do 31. 05. 2011.

V súlade s ročnými limitmi uvedenými v Prílohe ROZHODNUTIA KOMISIE zo dňa 4.decembra 2007 o schválení Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 CCI 2007 SK 06 RPO 001.

Suma disponibilných finančných prostriedkov pre Výzvu č. 2011/PRV/18 je 2 320 000 EUR.

Kompletné podmienky, znenie výzvy a prílohy k výzve nájdete na stránke: www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1&id=4436.
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje