OPV: Výzva 1.1 Inovovanie obsahu a metód vzdelávania pre základné školy ---- školstvo, vzdelávanie, štipendiá ( 01-04-2011 )

Dňa 31.3.2011 vyhlásila Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre opatrenie 1.1 Premena tradičnej školy na modernú.

Finančná pomoc z operačného programu Vzdelávanie je v rámci tejto výzvy určená pre oprávnených žiadateľov:

- základné školy v zriadovateľskej pôsobnosti obcí a krajských školských úradov
- cirkevné základné školy
- súkromné základné školy

Uzávierka prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok je 31. 05. 2011.

Všetky informácie nájdete na http://www.asfeu.sk/operacny-program-vzdelavanie/aktualne-vyzvy/opv-20111106-soro/.
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje