Výsledky 3. kola v rámci výzvy ROP: 1.1 Infraštruktúra vzdelávania ---- školstvo, vzdelávanie, štipendiá ( 10-09-2008 )

Na stránke Regionálneho operačného programu bol uverejnený zoznam schválených žiadostí v rámci 3. kola predkladania žiadostí o NFP v rámci výzvy ROP-1.1-2008/01.

Podporené projekty nájdete <a href="doc/08_08_28_Schvalene_ziadosti_o_NFP_ROP_1_3_kolo.xls">tu</a>
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje