Predĺženie termínu na predkladanie žiadosti o poistné ---- polnohospodárstvo, potravinárstvo ( 27-05-2008 )

Pôdohospodárska platobná agentúra, v súvislosti s aktualizáciou osevných plôch pre poistenie poľnohospodárskych plodín, predlžuje termín predkladania žiadosti o poskytnutie dotácie na podporné opatrenie podľa § 16 nariadenia vlády Slovenskej republiky č.369/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov - Dotácia na platby poistného v poľnohospodárstve – poistenie poľnohospodárskych plodín do termínu 28. mája 2008.

Do uvedeného termínu je možné vykonať aj opravy už predloženej žiadosti. Vzor žiadosti vo formáte word, tak ako bola zverejnená v piatok na stránke PPA nájdete <a href="doc/08_05_26_vzor_ziadosti.doc">tu</a>
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje