Nadácia Ekopolis podporila 6 zelených projektov za vyše 860 tisíc korún ---- životné prostredie ( 19-05-2008 )

V 53. grantovom kole Environmentálneho programu Nadácia Ekopolis podporila šesť organizácií z celého Slovenska, sumou vyše 860 tisíc korún. Do uzávierky programu zaslalo žiadosti 21 organizácií, ktoré požadovali spolu viac ako 3 milióny korún. Ďalšiu výzvu na predkladanie žiadostí nadácia zverejní na jar 2009. Environmentálny program podporil za 17 rokov už 534 projektov, sumou vyše 46,5 milióna korún.

PREHĽAD PODPORENÝCH PROJEKTOV:

Lesoochranárske zoskupenie VLK Východné Karpaty z Humenného získalo 149 400 korún na projekt Regionálna ruleta sa točí ďalej, v rámci ktorého chcú presadzovať udržateľné rozvojové návrhy v regióne a zabrániť odlesneniu chránených lesných biotopov. Súčasťou projektu je presadzovanie vhodnej zonácie a plánu starostlivosti o Národný park Poloniny.

Miestna akčná skupina mikroregiónu Teplička z Trenčianskych Teplíc bude realizáciou projektu Na ceste k nulovému odpadu – časť bioodpady vytvárať podmienky pre znižovanie množstva zmesového komunitného odpadu v meste. Projekt, podporený sumou 150 000 korún, je zameraný na kvalitný návrh systému zberu a zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene, ako aj z kuchýň a reštaurácií.

Cieľom projektu Priateľov Zeme-SPZ z Košíc, s názvom Zníženie znečisťovania Ružínskej priehrady – odstraňovanie príčin, je začať prácu na trvalom znížení množstva čiernych skládok odpadu v oblasti. Plánujú tiež pomáhať pri zavádzaní triedeného zberu odpadov v obciach v okolí priehrady. Projekt bol podporený sumou 150 000 korún.

Na projekt Neberte nám Brezinu získala organizácia Centrum environmentálnych aktivít 150 000 korún. Cieľom projektu je ochrana lesoparku Brezina. Trvácnosť výsledkov chce občianske združenie dosiahnuť zahrnutím požiadaviek do územného plánu mesta a spoluprácou so širokou verejnosťou, odbornými organizáciami a príslušnými úradmi.

Zachráňme údolie Borinky pred diaľnicou! je názov projektu OZ Pajštún, ktorý bol podporený sumou 145 000 korún. Cieľom projektu je zabrániť, aby bolo zničené malokarpatské údolie Borinky navrhovaným variantom úseku diaľnice D4 Bratislava – Stupava – Rača – Vajnory – Ivanka pri Dunaji.

Občianske združenie Ochrana ovzdušia Dolný Liptov z Liskovej získalo na projekt Zamedzenie možného zvýšenia znečistenia ovzdušia v regióne Ružomberka zo spaľovania biokalov v celulózke a zo zvýšenia výroby v tehelni 125 000 korún. Ich snahou je prijať riešenia, ktoré bude prospešné pre priemyselné podniky v oblasti aj pre miestnu komunitu – t. j. kaly spracovať spolu s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom a zachovať klesajúci trend znečisťujúcich emisií.
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje