Program Greenways 2007 podporí 450 km rekreačných trás po celom Slovensku ---- cestovný ruch, rozvoj vidieka ( 30-07-2007 )

Nadácia Ekopolis, v spolupráci so spoločnosťou TOYOTA a T-Mobile Slovensko, a.s. podporila v rámci grantového programu Greenways 2007 ďalšie štyri projekty, každý sumou 135 tisíc korún. Medzi Moravským Sv. Jánom a Českou republikou, v regióne Turca, medzi Banskou Bystricou a Zvolenom a v okolí Prešova smerom k Slánskym Vrchom budú upravené nové greenways - zelené trasy, ktoré môžu využívať ľudia na rekreáciu, šport a nemotorovú dopravu. Celková dĺžka podporených trás bude 450 km.

Projekty majú byť ukončené a slávnostne otvorené na jar 2008. Poslaním programu Greenways je prispieť k vytvoreniu a udržaniu zelených trás a komunikácií, ktoré využívajú ľudia na rekreáciu a šport, pre dochádzanie do práce či do školy a pre plnohodnotné prežívanie voľného času.

PODPORENÉ PROJEKTY V RÁMCI GREENWAY 2007:

AŠK INTER BRATISLAVA vyznačí novú trasu Moravskej cyklocesty medzi Moravským Sv. Jánom a hranicou s Českou republikou, ktorá bude viesť mimo cestných komunikácií pre automobily, čo zvýši jej bezpečnosť a atraktivitu. Táto trasa patrí do medzinárodného európskeho projektu Iron Courtain Greenway. \n\n ZDRUŽENIE KOSTITRAS Z PREŠOVA vyznačí greenway, ktorá bezpečne a pohodlne spojí mesto Prešov s diaľkovou cyklotrasou Alžbeta, prechádzajúcou celými Slanskými vrchmi. Trasa výrazne zlepší podmienky pre cykloturistiku na východnom Slovensku. \n\n ZDRUŽENIE TBS-JUS Z MARTINA opraví a nanovo vyznačí zelené trasy v regióne Turiec. Cyklistická doprava v tomto regióne je na vysokej úrovni. Mnohé z týchto trás boli síce už vyznačené, ale vzhľadom na svoj vek je potrebné ich skontrolovať a preznačit.

NEFORMÁLNA SKUPINA OBČANOV ZDRUŽENÁ V CENTRE KOMUNITNÉHO ORGANIZOVANIA V BANSKEJ BYSTRICI vypracuje projektovú dokumentáciu greenway do centra mesta a vyznačí dočasnú trasu zo sídliska Radvaň do centra mesta. Bezpečne sa tak pre cyklistov prepoja centrá Banskej Bystrice a Zvolena trasou, známou ako Rodinná cestička.
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje