!!! AKTUÁLNA VÝZVA finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu ---- kultúra a umenie ( 19-01-2006 )

Dňa 23.12.2005 vyhlásil Národný kontaktný bod výzvu na predkladanie žiadostí o individuálny projekt pre žiadateľov z verejného a tretieho sektora v rámci prioritných oblastí finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu.
Konečný termín na predkladanie žiadostí na individuálne projekty je stanovený na 23.3. 2006.
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje