Špeciálny grantový program „Zlepšujeme kvalitu života na sídliskách“ pre Nitriansky samosprávny kraj ---- komunálna sféra, rozvoj obcí ( 23-07-2007 )

Nitrianska komunitná nadácia vyhlasuje v rámci 2. ročníka projektu „Aby ľudia ľuďom pomáhali“ špeciálny grantový program „Zlepšujeme kvalitu života na sídliskách“.

Téma projektov sa môže týkať širokého spektra aktivít realizovaných na sídliskách zameraných na zlepšenie životného prostredia, komunitné centrá, realizáciu kultúrnych podujatí, vybudovanie nových a rekonštrukciu existujúcich oddychových zón... Dôležitým kritériom pre výber projektov bude podiel dobrovoľnej práce a zapojenie obyvateľov sídlisk do ich realizácie.

MAXIMÁLNA VÝŠKA GRANTU
50 000 Sk / 1 projekt

UZÁVIERKA PROGRAMU
3. 9. 2007
Projekt je potrebné predložiť na formulári žiadosti o poskytnutie grantu (1x v tlačenej podobe + 1x v elektronickej podobe) a požadované prílohy. V prípade projektov zaslaných poštou je akceptovaný dátum poštovej pečiatky 3. 9. 2007.

Projekt je potrebné konzultovať najneskôr 1 deň pred termínom uzávierky, na tieto kontakty:
tel., fax: 037/7414 345, 0911 247 945
e-mail: nkf@fondnr.sk

GEOGRAFICKÝ ZÁBER PROGRAMU
Nitriansky kraj

O PODPORU SA MÔŽU UCHÁDZAŤ
• Organizácie – formulár nájdete <a href="doc/23_07_07_NKN_organizacie.doc">tu</a>

• Neformálne skupiny občanov (min. 3 v jednej skupine) – formulár nájdete <a href="doc/23_07_07_NKN_nefskup.doc">tu</a>

TERMÍN REALIZÁCIE PROJEKTOV
Október 2007 / Október 2008

Výsledky grantového programu budú zverejnené na stránke nadácie v priebehu septembra.
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje