Nadácia Tatra Banka: Program Pomôžeme ---- sociálne projekty ( 23-07-2007 )

Grantový program Pomôžeme je organizovaný v partnerstve Nadácie Tatra banky a Združenia miest a obcí Slovenska.

CIEĽ PROGRAMU

Nadácia Tatra banky a Združenie miest a obcí Slovenska chcú pomôcť ľuďom v núdzi, do ktorej sa dostali bez vlastného pričinenia.

KRITÉRIA PRE PODPORU

Nadácia Tatra banky finančne podporí ľudí, jednotlivcov, alebo inštitúcie (mimovládne organizácie, obce, školy ...) ktorí sa bez vlastného pričinenia ocitli v núdzovej, kritickej situácii. Ľudí, ktorí boli postihnutí katastrofou ...
• prírodnou (povodeň, víchrica, zemetrasenie, a pod.),
• spoločenskou (vojnový konflikt, krádež, ...)
• civilizačnou (požiar, epidemiologické ochorenie, ...).

Nadácia Tatra banky finančne podporí organizácie, ktoré poskytujú primárnu pomoc ľuďom, ktorí sa bez vlastného pričinenia ocitli v núdzovej, kritickej situácii.

TECHNICKÉ KRITÉRIÁ

• podpora je určená slovenským občanom a organizáciám
• podpora je adresná, určená na konkrétne výdaje
• podporený môže byť jednotlivec, inštitúcia verejnej správy, alebo mimovládna nezisková organizácia

ADMINISTRÁCIA PROGRAMU

Nadácia Tatra banky v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska otvárajú grantový program ktorý má na svojom začiatku k dispozícii 1 000 000 Slovenských korún.

AKOU FORMOU JE MOŽNÉ ZAPOJIŤ SA DO PROGRAMU?

1. odporučenie od starostu, primátora

Starostovia miest a obcí na Slovensku majú k dispozícii jednoduchý <a href="doc/23_07_07_TABA_formular_pre_nominujucich.doc">formulár, </a> v ktorom napíšu kto a z akých príčin potrebuje pomoc v núdzi. Zaslaním tohto formulára budú informovať Nadáciu Tatra banky o tých občanoch svojho mesta, alebo obcí, ktorí podľa ich uváženia boli postihnutí katastrofou a ktorí potrebujú rýchlu a účinnú finančnú pomoc.

Nadácia Tatra banky osloví priamo starostom nominovaného budúceho žiadateľa o finančný dar.

2. individuálne prihlásenie

Žiadateľ s pomocou <a href="doc/23_07_07_TABA_formular_pre_ziadatelov.doc">formulára pre žiadateľov</a> napíše jednoduchú žiadosť o grant adresovanú Nadácii Tatra banky. V žiadosti bude popísané:
• krízová situácia
• na koho mala a aký dopad
• komu, na čo, a akú veľkú finančnú podporu má Nadácia Tatra banky poskytnúť

Žiadosť bude ihneď po obdržaní posúdená poradným výborom, ktorý je zložený zo zástupcov:
1. Združenia miest a obcí Slovenska
2. spoločnosti Tatra banka a.s.
3. Nadácie Tatra banky,

a odporučí žiadateľa podporiť, alebo nepodporiť.

Správna rada Nadácie Tatra banky delegovala správcovi Nadácie Tatra banky uzatvárať na základe odporučenia poradného výboru zmluvu s podporeným do výšky 50 000 Sk a financie uhradiť na bankový účet obdarovaného.

Projektmi, ktoré si budú vyžadovať podporu prevyšujúcu sumu 50 000 Sk sa bude aj s odporučením poradného výboru zaoberať Správna rada Nadácie Tatra banky, systémom per-rollam e-mailovou formou.
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje