Envirofond 2023: Ochrana a využívanie vôd (B) ---- komunálna sféra, rozvoj obcí ( 09-01-2023 )

Environmentálny fond vyhlásil výzvu Špecifikácia činností podpory formou dotácie na rok 2023 na predloženie žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie Oblasť: Ochrana a využívanie vôd (B)

Termín na podanie žiadosti: do 28. 02. 2023

Oprávnené aktivity:
• budovanie verejných vodovodov
• budovanie verejných kanalizácii
• budovanie verejnej kanalizácie a vodovodu v jednej ryhe
• budovanie vodozádržných opatrení v krajine a v sídlach

Oprávnení žiadatelia: Obce do 2000 obyvateľov
• nachádzajúca sa aspoň časťou svojho územia v chránenom území (zoznam Príloha č.2)
• ktorá sa nenachádza v chránenom území
Záujmové združenia právnických osôb, ktorého členmi sú len obce a zároveň:
• ktorých priemer počtu obyvateľov zo všetkých členov jedného záujmového združenia je do 2 000 obyvateľov \n\n Minimálna výška žiadanej dotácie - nie je stanovená.
Maximálna výška dotácie pre obce - 3 000 000 EUR
Maximálna výška dotácie pre záujmové združenia, ktorého členmi sú obce - 6 000 000 EUR
Maximálna výška dotácie v rámci vodozádržných opatrení pre obce aj záuj. združenia- 100 000 EUR

Za oprávnené obdobie sa pre účely tejto špecifikácie činností považuje termín: od 1.1.2023 do 30.11.2026.

VYBERTE SI NA PRÍPRAVU VAŠICH PROJEKTOV PROFESIONÁLOV - DÔVODY PREČO SPOLUPRACOVAŤ S NAMI:
• venujeme sa poradenstvu pri čerpaní dotácii z eurofondov už 16 rokov
• naše početné referencie Vám poskytujú záruku profesionálneho prístupu
• každý projekt riešime komplexne od začiatku až do jeho úplného ukončenia \n\n V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na číslo 0915- 833057. \n\n S pozdravom a prianím príjemného dňa/best regards


Silvia Majová
regionálny manažér
________________________________________
OPEN DOOR, s.r.o.
P. Pázmaňa 2125/27
927 01 Šaľa

t-mobile:00421-915-883-057
email: majova@opendoor.sk

www.agroinfocentrum.sk - infoservis pre poľnohospodárov a potravinárov
www.opendoor.sk - vzdelávacie programy a rozvoj ľudských zdrojov
www.dotacie.info - informácie o možnostiach získania dotácií
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje