PRV 4.1 - Opätovné vyhlásenie / Investície do poľnohospodárskych podnikov ---- polnohospodárstvo, potravinárstvo ( 16-11-2022 )

Dobrý deň,

dávame do pozornosti OPÄTOVNÉ vyhlásenie výzvy na podávanie žiadostí o NFP v rámci:
podpatrenia 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov cez Program rozvoja vidieka.

pre opatrenie: 4 – Investície do hmotného majetku
podopatrenie: 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov
oblasť: Špeciálna rastlinná výroba a citlivé plodiny
Živočíšna výroba \n\n pre opatrenie: 4 – Investície do hmotného majetku
podopatrenie: 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov

Dátum vyhlásenia výzvy: 15. 11. 2022
Dátum uzavretia výzvy: 6. 04. 2023

Oblasti:
1. Špeciálna rastlinná výroba (skr. ŠRV)
2. ŠRV - malí poľnohospodári
3. Živočíšna výroba (skr. ŽV)
4. ŽV - malí poľnohospodári
5. Skladovacie kapacity pre produkciu ŠRV
6. High tech pre ŠRV a ŽV

Výška dotácie 40- 75% \n\n Výška oprávnených výdavkov na jeden projekt:
Minimálna výška oprávnených výdavkov pre oblasti 1, 2, 3, 4 a 5 10 000,00 EUR
Minimálna výška oprávnených výdavkov pre oblasť 6 5 000,00 EUR

Maximálna výška oprávnených výdavkov pre oblasť ŠRV 2 000 000,00 EUR
Maximálna výška oprávnených výdavkov pre oblasť ŠRV - malí poľnohospodári 300 000,00 EUR
Maximálna výška oprávnených výdavkov pre oblasť ŽV 2 000 000,00 EUR
Maximálna výška oprávnených výdavkov pre oblasť ŽV - malí poľnohospodári 200 000,00 EUR
Maximálna výška oprávnených výdavkov pre oblasť High tech pre ŠRV a ŽV 200 000,00 EUR
Max. výška OV pre oblasť Skladovacie kapacity pre produkciu ŠRV: 2 000 000,00 EUR \n\n V prípade oblastí: 1. ŠRV; 3. ŽV a 5. Skladovacie kapacity pre produkciu ŠRV je obmedzenie na maximálnu výšku oprávnených výdavkov nasledovné: podiel aktív podniku zistených z poslednej riadnej účtovnej závierky podniku pred podaním ŽoNFP k celkovým oprávneným výdavkom všetkých podaných ŽoNFP žiadateľa na aktuálnu výzvu podopatrenia 4.1 a výzvu č. 52/PRV/2022 je väčší alebo rovný 2.

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na čísle 0915-883057. \n\n Tešíme sa na úspešnú spoluprácu.
\n\n S pozdravom a prianím príjemného dňa/best regards


Silvia Majová
regionálny manažér
________________________________________
OPEN DOOR, s.r.o.
divízia Agroinfocentrum
P. Pázmaňa 2125/27
927 01 Šaľa

t-mobile:00421-915-883-057
email: majova@opendoor.sk

www.agroinfocentrum.sk - infoservis pre poľnohospodárov a potravinárov
www.opendoor.sk - vzdelávacie programy a rozvoj ľudských zdrojov
www.dotacie.info - informácie o možnostiach získania dotácií
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje