Environmentálny fond 2022 - Veľké vody : B-1/2022 ---- komunálna sféra, rozvoj obcí ( 23-08-2022 )

Dobrý deň,

Environmentálny fond zverejnil dňa 22.8.2022 na svojej webovej stránke výzvu č. B- 1/2022 na predloženie žiadostí na poskytnutie dotácie na nasledovné aktivity:

· Činnosť BV1: Vodovodná sieť – budovanie, rozšírenie alebo rekonštrukcia

· Činnosť BV2: Vodárenský zdroj – budovanie, úprava a rekonštrukcia

· Činnosť BV3: Budovanie systému verejných vodovodov

· Činnosť BK1: Čistiarne odpadových vôd – budovanie, rozšírenie, rekonštrukcia alebo intenzifikácia

· Činnosť BK2: Stoková sieť – budovanie, rozšírenie alebo rekonštrukcia

· Činnosť BK3: Budovanie systému verejných kanalizácií

· Činnosť BKV: Kanalizácia a vodovod v jednej ryhe


Minimálna výška dotácie: 501 000 EUR
Maximálna výška dotácie: 3 000 000 EUR pre obce
6 000 000 EUR pre záujmové združenia, ktorého členmi sú obce.

Oprávnení žiadatelia:
- Obce do 2000 obyvateľov, aspoň čiastočne sa nachádzajúce v chránených územiach.
- Záujmové združenia právnických osôb, ktorého členmi sú len obce a zároveň ktorých priemer počtu obyvateľov zo všetkých členov jedného záujmového združenia je do 2 000 obyvateľov a ktorých členovia sú len obce, ktoré sa aspoň čiastočne nachádzajú v chránených územiach.


Termín na podanie žiadostí je do 22. septembra 2022.

Minimálna výška spolufinancovania 5 % z oprávnených nákladov - možnosť podpory formou úveru z Environmentálneho fondu. \n\n V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať. \n\n S pozdravom a prianím príjemného dňa/best regards

Silvia Majová
regionálny manažér
OPEN DOOR, s.r.o.
P. Pázmaňa 2125/27
927 01 Šaľa

t-mobile:00421-915-883-057
email: majova@opendoor.sk

www.agroinfocentrum.sk - infoservis pre poľnohospodárov a potravinárov
www.opendoor.sk - vzdelávacie programy a rozvoj ľudských zdrojov
www.dotacie.info - informácie o možnostiach získania dotácií
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje