MDaVSR: Obnova historických a pamiatkovo chránených budov ---- komunálna sféra, rozvoj obcí ( 07-07-2022 )

Dobrý deň,

radi by sme Vám dali do pozornosti, že Ministerstvo dopravy a výstavby vyhlásilo prvú výzvu na obnovu historických a pamiatkovo chránených budov z plánu obnovy.

Obnova historickej budovy financovaná z Plánu obnovy by mala priniesť 30% zníženie spotreby energie, pričom historická a pamiatková hodnota stavby musí zostať zachovaná. Podporené budú najmä tie opatrenia, ktoré priamo prispejú k zníženiu energetickej náročnosti budovy (napríklad opravy plášťa budovy, vegetačné strechy a steny, výmena vykurovacích systémov, osvetlenia, vetracích alebo chladiacich systémov). Cieľom investície je zlepšenie stavebno-technického stavu historických a pamiatkovo chránených verejných budov súčasne so zlepšením ich energetickej hospodárnosti, pričom sa zlepšia aj možnosti ich využívania verejnosťou a predĺži životnosť.

OPRÁVNENÉ BUDOVY:
Pamiatkovo chránená budova
a) je národnou kultúrnou pamiatkou zapísanou v Registri nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok
b) má pamiatkovú hodnotu alebo rešpektuje hodnoty pamiatkového územia a nachádza sa v pamiatkovej rezervácii alebo
c) má pamiatkovú hodnotu alebo rešpektuje hodnoty pamiatkového územia a nachádza sa v pamiatkovej zóne.

Historická budova, ktorá nie je národnou kultúrnou pamiatkou, je
a) registrovaná v Zoznamoch pamätihodností miest a obcí
b) uvedená v Registri modernej architektúry Slovenska
c) zapísaná do katastra nehnuteľností pred 01. 01. 1980 alebo preukázateľne užívaná pred týmto dátumom.

Vyhlásenie Výzvy: 30. 06. 2022
Termín na začatie podávania Žiadostí: 01. 08. 2022

Žiadateľ môže predložiť neobmedzený počet Žiadostí kedykoľvek počas trvania Výzvy, avšak na jeden Projekt môže byť aktuálne predložená vždy iba jedna Žiadosť.

Výška dotácie až do 100%

Minimálna výška dotácie: 200 000 EUR bez DPH
Maximálna výška dotácie: 5 000 000 bez DPH

Oprávnení žiadatelia: správcovia štátneho majetku, samospráva, aj verejnoprávne inštitúcie.

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na čísle 0915 883 057. \n\n S pozdravom a prianím príjemného dňa/best regards

Silvia Majová
regionálny manažér
OPEN DOOR, s.r.o.
P. Pázmaňa 2125/27
927 01 Šaľa

t-mobile:00421-915-883-057
email: majova@opendoor.sk

www.agroinfocentrum.sk - infoservis pre poľnohospodárov a potravinárov
www.opendoor.sk - vzdelávacie programy a rozvoj ľudských zdrojov
www.dotacie.info - informácie o možnostiach získania dotácií
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje