PRV 4.1 - Výzva predĺžená do 30.6.2022 ---- polnohospodárstvo, potravinárstvo ( 11-05-2022 )

DO VÝZVY 4.1 SA MÔŽU POĽNOHOSPODÁRI PRIHLASOVAŤ AŽ DO KONCA JÚNA

PPA predlžuje lehotu na podávanie žiadostí v rámci výzvy č. 52/PRV/2022, pre podopatrenie: 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov až do 30. 6. 2022. Pôvodne bol termín na prihlasovanie určený do 31. 5. 2022.

Poľnohospodári môžu v rámci tejto výzvy vyčerpať sumu 110 MILIÓNOV EUR.

Čerpanie finančných prostriedkov z výzvy bude možné na investície do výstavby, rekonštrukcie, či modernizácie objektov, taktiež na obstaranie technologického vybavenia vrátane strojov a náradia. Investície taktiež môžu smerovať do zlepšenia odbytu a zníženia záťaže na životné prostredie.

PPA začne vyplácanie platieb už v tomto roku a pokračovať bude maximálne do konca programového obdobia. K výzve sú pripravené aj katalógy cien, proces obstarávania bude realizovaný elektronicky aplikáciou JOSEPHINE.

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať na čísle 0915- 833057. \n\n S pozdravom a prianím príjemného dňa/best regards


Silvia Majová
regionálny manažér
OPEN DOOR, s.r.o.
P. Pázmaňa 2125/27
927 01 Šaľa

t-mobile:00421-915-883-057
email: majova@opendoor.sk

www.agroinfocentrum.sk - infoservis pre poľnohospodárov a potravinárov
www.opendoor.sk - vzdelávacie programy a rozvoj ľudských zdrojov
www.dotacie.info - informácie o možnostiach získania dotácií
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje