OPLZ 6.1.1 - Aktualizácia výzvy ---- komunálna sféra, rozvoj obcí ( 01-04-2022 )

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje zverejnil dnes na svojej stránke informáciu o posunutí termínu 3. hodnotiaceho kola

zo dňa 4.4.2022 na 9.5.2022
ktorý je zároveň termínom uzavretia výzvy.

Kód výzvy OPLZ-PO6-SC611-2021-2

Zameranie: Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry (pozemné komunikácie)

Oprávnený žiadateľ: Obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Oprávnené aktivity:
- výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácii pre motorové vozidlá,
- rekonštrukcia vrstiev vozovky
- výstavba a rekonštrukcia chodníkov pre peších alebo peších a cyklistov,
- výstavba a rekonštrukcia lávok pre peších alebo peších a cyklistov, a mostných objektov pre motorové vozidlá,
- výstavba a rekonštrukcia upokojených komunikácii (spevnených plôch), ako súčasť vyššie uvedených podporených objektov/ objektu,
- výstavba verejného osvetlenia ako súčasť opatrení uvedených vyššie

S pozdravom a prianím príjemného dňa/best regards

Silvia Majová
regionálny manažér
________________________________________
OPEN DOOR, s.r.o.
P. Pázmaňa 2125/27
927 01 Šaľa

t-mobile:00421-915-883-057
email: majova@opendoor.sk

www.agroinfocentrum.sk - infoservis pre poľnohospodárov a potravinárov
www.opendoor.sk - vzdelávacie programy a rozvoj ľudských zdrojov
www.dotacie.info - informácie o možnostiach získania dotácií
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje