OPKŽP - 4.3.1 Navýšenie alokácie výzvy zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov ---- komunálna sféra, rozvoj obcí ( 31-03-2022 )

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vydala dňa 29.3.2022 Usmernenie č.3 k výzve zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov.

Cieľom Usmernenia č. 3 k 68. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OPKZP-PO4-SC431-2021-68 je:

1. zmena indikatívnej výšky finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu
2. zmena termínu uzavretia tretieho hodnotiaceho kola
3. zmena spôsobu vykonania formálnych zmien výzvy
4. spresnenie a doplnenie formulácií dokumentácie výzvy

Z dôvodu, že zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov je podstatné v plnení cieľov prioritnej osi 4, Slovenská inovačná a energetická agentúra má v úmysle uvedenú alokáciu priebežne navyšovať a zatiaľ neplánuje túto výzvu uzatvárať.

Celková alokácia na výzvu sa zvýši z 54 000 000 EUR na 64 000 000 EUR. Pôvodná alokácia výzvy pre subjekty územnej samosprávy vo výške 40 000 000 EUR sa zvýši na 50 000 000 EUR. Alokácia výzvy pre organizácie štátnej správy a ostatné subjekty verejnej správy zostáva nezmenená vo výške 14 000 000 EUR.

Termín uzavretia súčasného hodnotiaceho kola sa posúva z 31. 03. 2022 na 29. 04. 2022.
Pre bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať na čísle 0915-883057, radi prekonzultujeme s Vami Váš projektový zámer.

S pozdravom a prianím príjemného dňa/best regards

Silvia Majová
regionálny manažér
________________________________________
OPEN DOOR, s.r.o.
P. Pázmaňa 2125/27
927 01 Šaľa

t-mobile:00421-915-883-057
email: majova@opendoor.sk

www.agroinfocentrum.sk - infoservis pre poľnohospodárov a potravinárov
www.opendoor.sk - vzdelávacie programy a rozvoj ľudských zdrojov
www.dotacie.info - informácie o možnostiach získania dotácií
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje