Environmentálny fond - Dotácia na vodovod a kanalizáciu až do 5 000 000,- EUR ---- komunálna sféra, rozvoj obcí ( 31-08-2021 )

Dobrý deň,

radi by sme Vám dali do pozornosti, že dňa 31.8.2021 Environmentálny fond zverejnil výzvu na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporné programové aktivity a to na podporu financovania rozvoja verejných vodovodov (s dôrazom pre obce do 2 000 obyvateľov) a verejných kanalizácií (s dôrazom pre obce v aglomeráciách do 2 000 ekvivalentných obyvateľov) v Slovenskej republike.

Oprávnenými žiadateľmi sú obce do 2 000 obyvateľov, ktoré sa nachádzajú v chránených vodohospodárskych oblastiach, podľa zoznamu obcí, ktorý je uvedený v samostatnom súbore na webovom sídle Environmentálneho fondu.

Minimálna výška dotácie: 500.000,- EUR

Maximálna výška dotácie: 5.000.000,- EUR

Dotácia 95%

Termín podávania žiadostí je do 30. septembra 2021 \n\n Celkové znenie výzvy, ako aj zoznam oprávnených obcí nájdete na:
http://www.envirofond.sk/sk/podpora/dotacie/vyzvy \n\n S pozdravom a prianím príjemného dňa/best regards

SILVIA MAJOVÁ

regionálny manažér

-------------------------

OPEN DOOR, S.R.O.

P. Pázmaňa 2125/27

927 01 Šaľa

t-mobile:00421-915-883-057
email: majova@opendoor.sk

www.agroinfocentrum.sk [1] - infoservis pre poľnohospodárov a
potravinárov

www.opendoor.sk [2] - vzdelávacie programy a rozvoj ľudských zdrojov

www.dotacie.info [3] - informácie o možnostiach získania dotácií
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje