IROP: Dotácia na podporu kultúrnych inštitúcií ---- komunálna sféra, rozvoj obcí ( 12-08-2021 )

Dobrý deň,

radi by sme Vám dali do pozornosti, že Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky zverejnilo výzvu zameranú na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii:

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 7. REACT-EÚ
Investičná priorita: 7.1 - Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva
Špecifický cieľ: 7.7: Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii

Projekt realizovaný v rámci tejto výzvy musí obsahovať nasledovné hlavné aktivity:
1. Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v kultúrnej inštitúcii, ktorá musí viesť k modernizácii, zlepšeniu úrovne technického, resp. technologického vybavenia a/alebo priestorového a/alebo funkčného riešenia kultúrnej inštitúcie

2. Zlepšenie úrovne hygienických štandardov kultúrnej inštitúcie, ktorá musí viesť k zlepšeniu hygienických štandardov a k zabezpečeniu materiálno-technického vybavenia slúžiaceho na ochranu zdravia v boji proti COVID-19 v kultúrnej inštitúcii, a to pre návštevníkov, ako aj osôb pôsobiacich v zázemí kultúrnej inštitúcie.

V rámci jednej ŽoNFP je možné poskytnúť NFP len na jednu kultúrnu inštitúciu. Žiadateľ môže predložiť viacero ŽoNFP na odlišné kultúrne inštitúcie.

Dátum vyhlásenia: 10.08.2021
Dátum uzavretia: 11.11.2021

Maximálna výška príspevku: 200 000 EUR.
Minimálna výška príspevku pre knižnice, hvezdárne alebo planetáriá: 30 000 EUR
Minimálna výška príspevku pre ostatné oprávnené kultúrne inštitúcie: 50 000 EUR

Výška dotácie 95%

Pod kultúrnou inštitúciou sa rozumejú: kultúrne zariadenia, knižnice, múzeá a galérie, divadlá a hvezdárne alebo planetáriá. Kapacita kultúrnej inštitúcie musí byť využívaná minimálne na 80 % na kultúrne účely, resp. činnosti.

Kultúrne zariadenie je pre účely tejto výzvy účelové zariadenie určené na realizovanie kultúrnej činnosti, kultúrnych aktivít a poskytovanie kultúrnych služieb. Ide o budovy a lokality, ktoré boli účelovo budované najmä ako kultúrne domy, domy kultúry, domy osvety, domy umenia, kultúrne centrá, ktoré majú polyfunkčný alebo aspoň viacúčelový charakter. Osobitnou kategóriou kultúrnych zariadení sú kultúrno-osvetové zariadenia evidované v zozname kultúrno-osvetových zariadení podľa § 7 zákona č. 189/2015 Z. z. o kultúrno-osvetovej činnosti v znení neskorších predpisov.

Bližšie informácie nájdete na:
https://www.culture.gov.sk/operacne-programy-strukturalne-fondy/irop-po7-react-eu/vyzva-react-eu/

V prípade Vášho záujmu ma neváhajte kontaktovať na čísle 0915 883 057, aby sme prípravu projektu stihli a vypracovali Vám ho profesionálne a bezchybne. Zároveň Vám rada poskytnem všetky potrebné informácie a odpovede na Vaše otázky. \n\n Silvia Majová
regionálny manažér
________________________________________
OPEN DOOR, s.r.o.
P. Pázmaňa 2125/27
927 01 Šaľa

t-mobile:00421-915-883-057
email: majova@opendoor.sk

www.agroinfocentrum.sk - infoservis pre poľnohospodárov a potravinárov
www.opendoor.sk - vzdelávacie programy a rozvoj ľudských zdrojov
www.dotacie.info - informácie o možnostiach získania dotácií
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje