Environmentálny fond: Pripravovaná výzva na rozvoj verejných vodovov a kanalizácií do 2000 EO ---- komunálna sféra, rozvoj obcí ( 11-08-2021 )

Environmentálny fond zverejnil na svojej stránke dňa 9.8.2021 informáciu že súlade s § 4e ods. 2 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov aktuálne pripravuje „Výzvu č. B-1/2021 na predloženie žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie na podporné programové aktivity“, a to na podporu financovania rozvoja verejných vodovodov (s dôrazom pre obce do 2 000 obyvateľov) a verejných kanalizácií (s dôrazom pre obce v aglomeráciách do 2 000 ekvivalentných obyvateľov) v Slovenskej republike.

Termín vyhlásenia výzvy je plánovaný na koniec augusta 2021, pričom predpokladaný termín predkladania žiadostí bude do konca septembra 2021.

V prípade Vášho záujmu ma neváhajte kontaktovať na čísle 0915-883 057, aby sme prípravu projektu stihli a vypracovali Vám ho profesionálne a bezchybne.

Uzavretím spolupráce s nami získate nie len vypracovanie Žiadosti, ale aj:
• konzultácie Vášho projektového zámeru,
• vyhodnotenie oprávnenosti ako aj merateľných ukazovateľov projektu a udržateľnosti
• navrhnutie alternatívnych riešení k projektovému zámeru
• strategické poradenstvo ohľadne hodnotiacich kritérií projektu
• poradenstvo s Vašim projektantom v súlade s Metodikou a Príručkou pre žiadateľa
• konzultácie s Riadiacim orgánom pred aj po schválení ŽoNFP

VYBERTE SI NA PRÍPRAVU VAŠICH PROJEKTOV PROFESIONÁLOV - DÔVODY PREČO SPOLUPRACOVAŤ S NAMI:
• venujeme sa poradenstvu pri čerpaní dotácii z eurofondov už 15 rokov
• naše početné referencie Vám poskytujú záruku profesionálneho prístupu
• každý projekt riešime komplexne od začiatku až do jeho úplného ukončenia

S pozdravom a prianím príjemného dňa

Silvia Majová
regionálny manažér
________________________________________
OPEN DOOR, s.r.o.
P. Pázmaňa 2125/27
927 01 Šaľa

t-mobile:00421-915-883-057
email: majova@opendoor.sk

www.agroinfocentrum.sk - infoservis pre poľnohospodárov a potravinárov
www.opendoor.sk - vzdelávacie programy a rozvoj ľudských zdrojov
www.dotacie.info - informácie o možnostiach získania dotácií
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje