OPKŽP 4.3.1 - Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov ---- komunálna sféra, rozvoj obcí ( 19-07-2021 )

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlásila dňa 13.7.2021 Výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na Zníženie energetickej náročnosti verejných budov.
Názov opatrenia: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Oprávnená aktivita A: Zníženie energetickej náročnosti verejných budov
Oprávnení žiadatelia: subjekty ústrednej správy, subjekty územnej samosprávy, verejnoprávne ustanovizne
Oprávnené územie: celé územie SR okrem Bratislavského kraja
Oprávnené aktivity: zameranie na zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov realizáciou optimálnej kombinácie opatrení vyplývajúcich z energetického auditu

· zlepšovanie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií
· modernizácia vykurovacích/klimatizačných systémov, systémov prípravy teplej vody, osvetlenia, výťahov za účelom zníženia spotreby energie
· inštalácia systémov merania a riadenia
· zmena spôsobu zásobovania teplom smerom k využívaniu účinných systémov centrálneho zásobovania teplom
· inštalácia zariadení na využívanie OZE pre spotrebu energie v budove

Termín uzavretia hodnotiaceho kola 1: 29. 10. 2021
Termín uzavretia hodnotiaceho kola 2: 30. 11. 2021

Bližšie informácie nájdete na:
https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/68-vyzva-zamerana-na-znizenie-energetickej-narocnosti-verejnych-bu dov-opkzp-po4-sc431-2021-68/

V prípade Vášho záujmu ma neváhajte kontaktovať na čísle 0915 883 057.

S pozdravom a prianím príjemného dňa/best regards


Silvia Majová
regionálny manažér

OPEN DOOR, s.r.o.
P. Pázmaňa 2125/27
927 01 Šaľa

t-mobile:00421-915-883-057
email: majova@opendoor.sk

www.agroinfocentrum.sk - infoservis pre poľnohospodárov a potravinárov
www.opendoor.sk - vzdelávacie programy a rozvoj ľudských zdrojov
www.dotacie.info - informácie o možnostiach získania dotácií
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje