Environmentálny fond - Špecifikácia činností na rok 2022 ---- komunálna sféra, rozvoj obcí ( 01-07-2021 )

Dobrý deň,

radi by sme Vám dali do pozornosti, že Environmentálny fond zverejnil na svojom webovom sídle Špecifikáciu činností podpory na rok 2022 pre nasledovné oblasti:

A. Oblasť: OCHRANA OVZDUŠIA
B. Oblasť: OCHRANA A VYUŽÍVANIE VÔD
C. Oblasť: ROZVOJ ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA A OBEHOVÉHO HOSPODÁRSTVA Z POHĽADU ODPADOV

Záujemcovia tak majú možnosť v rámci oblasti ochrany ovzdušia získať finančnú podporu napríklad na budovanie, modernizáciu alebo výmenu zdrojov tepla, nákup komunálnych vozidiel na umývanie plôch a čistenie, resp. umývanie komunikácií, budovanie zelenej infraštruktúry a podobne.

Oblasť ochrany a využívania vôd ponúka možnosť podpory na rekonštrukciu alebo intenzifikáciu existujúcich čistiarní odpadových vôd, budovanie verejných kanalizácii alebo verejných vodovodov.

Žiadatelia, ktorí majú záujem podieľať sa napríklad aj na znižovaní množstva odpadov ukladaných na skládkach odpadov v rámci rozvoja odpadového a obehového hospodárstva, môžu od Envirofondu získať financie napríklad na zakúpenie kontajnerov určených na triedený zber zložiek odpadu, traktorov, malotraktorov, prívesov, čelných nakladačov, nosiča kontajnerov, ako aj na výstavbu kompostární, zakúpenie kompostérov, zberných nádob na kuchynský odpad a iné.

Termín predkladania žiadostí je do 31. októbra 2021.

Maximálna miera podpory formou dotácie je 95 % až 100% z oprávnených nákladov.

Bližšie informácie nájdete na:
http://www.envirofond.sk/_img/Ziadosti/%C5%A0pecifik%C3%A1cia_%C4%8Dinnost%C3%AD_podpory_na_rok_2022 .pdf \n\n V prípade záujmu o spoluprácu nás neváhajte kontaktovať.

S pozdravom a prianím príjemného dňa

Silvia Majová
regionálny manažér
________________________________________
OPEN DOOR, s.r.o.
P. Pázmaňa 2125/27
927 01 Šaľa

t-mobile:00421-915-883-057
email: majova@opendoor.sk

www.agroinfocentrum.sk - infoservis pre poľnohospodárov a potravinárov
www.opendoor.sk - vzdelávacie programy a rozvoj ľudských zdrojov
www.dotacie.info - informácie o možnostiach získania dotácií
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje