Ministerstvo školstva: Vybavenie školských jedální ---- školstvo, vzdelávanie, štipendiá ( 21-10-2020 )

Dotácie MŠVVaŠ SR na zlepšenie vybavenia školskej jedálne v základných a stredných školách - vyhlásené 20. 10. 2020

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že z rozpočtu kapitoly na rok 2020 vyčlenilo kapitálové finančné prostriedky na zlepšenie vybavenia školskej jedálne v základných a stredných školách. Dotácia bude poskytnutá v zmysle § 6c zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

Cieľom je zlepšenie vybavenia školských jedální v základných a stredných školách formou nákupu (napr. konvektomat, umývačka riadu, chladnička, chladiaci box, varný kotol, profesionálny robot, teplovzdušná rúra, ohrevný pult, profesionálna škrabka na zemiaky, digestor, a pod.).

„Dotácia bude určená prioritne na vybavenie jedální, napríklad na nákup umývačiek, konvektomatov či chladiacich zariadení, aby sme paniam kuchárkam uľahčili náročnú a namáhavú prácu, pretože musia v krátkej dobe navariť stovky obedov. Toto bude prvá úloha, druhou úlohou sa budeme venovať v nasledujúcich mesiacoch, kedy by sme ich chceli aj finančne ohodnotiť,“ vyhlásil minister pred novinármi.

Konečný termín na predloženie žiadostí podľa zverejnených požiadaviek je 03. 11. 2020.

Bližšie informácie nájdete na:
https://www.minedu.sk/dotacie-msvvas-sr-na-zlepsenie-vybavenia-skolskej-jedalne-v-zakladnych-a-stred nych-skolach-20-10-2020/
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje