PPA: Výzva pre výrobcov v sektore ovocie, zelenina a vinohradníctvo, vinárstvo ---- polnohospodárstvo, potravinárstvo ( 19-10-2020 )

Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila dňa 15.10.2020 na svojej stránke výzvu na predkladanie žiadostí o zmenu operačného programu v priebehu roka 2020 organizácií výrobkov v sektore ovocie a zelenina.

Pôdohospodárska platobná agentúra vyzýva všetky uznané organizácie výrobcov v sektore ovocia a zeleniny, ktoré realizujú operačný program v roku 2020 (ďalej len „žiadatelia“) na prekladanie žiadostí o zmenu ich operačného programu v priebehu roka 2020 v termíne do 31. októbra 2020 v súlade s delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2020/1275 zo 6. júla 2020, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2020/592 o dočasných výnimočných opatreniach, ktoré sa odchyľujú od určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 a ktoré sú zamerané na riešenie narušenia trhu v sektore ovocia a zeleniny a sektore vinohradníctva a vinárstva v dôsledku pandémie COVID-19 a opatrení s ňou spojených (ďalej len „DNK 2020/1275“).

Viac informácií nájdete v prílohe č. 1 R GR výzva na predkladanie žiadosti o zmenu OP v priebehu roka 2020 a prilohe č.1 výzvy na stránke:
https://www.apa.sk/uznavanie-organizacii-a-programy/vzva-na-predkladanie-iadost-o-zmenu-operanho-pro gramu-v-priebehu-roka-2020-organizci-vrobcov-v-sektore-ovocie-a-zelenina/10293
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje